Notícies d'Alaquàs

11 de febrer 2009

FÒRUM ECONÒMIC D'ALAQUÀS


Al blog de Toni Saura hem pogut trobar la creació d'un nou Fòrum. Vista la situació econòmica actual, han creat el Fòrum Econòmic d'Alaquàs.

Durant els propers 17 i 24 de febrer s’analitzaran diverses propostes econòmiques, s’estudiaran els índexs de desocupació locals, es convidarà a experts d’àmbit nacional perquè oferisquen el seu punt de vista sobre la conjuntura actual i, el que és el més important, l’opinió de tots i totes es tindrà especialment en compte. (de la última frase no farem comentari)

Tota la informació relativa a aquest Fòrum la teniu a la següent adreça: http://blogs.alaquas.net/forumeconomic/