Notícies d'Alaquàs

13 de febrer 2009

OFERTA D'APARCAMENTS


Esta setmana ha arribat a algunes cases que es voran afectades per les obres del centre històric una carta (sense sobre i en castellà només, per a estalviar) on "a petició de la Comissió de Participació del Barri de l'Olivar" (on no s'ha convocat a tots els veïns que s'apuntaren), s'ofereixen places d'aparcament al carrer Major per 35€ + IVA.
No sabem si serà la crisi, però quan es feren les obres de Blasco Ibáñez s'oferiren uns aparcament gratuïts. Per tant l'oferta actual discrimina als veïns ara afectats, per molt de "precio reducido" que s'ofereixca.