Notícies d'Alaquàs

04 de maig 2009

ELS AMICS DE LA CORDÀ ES QUEIXEN

Els Amics de la Cordà publicaren al seu blog el passat 23 d'abril un escrit on criticaven l'atenció que els havia prestat la regidora de festes, Isabel Mondéjar.

Lamentablement aquest tipus d'atencions són més habituals del que ens pensem. El fet que no es facen públiques no vol dir que no existisquen. Els regidors del nostre poble tenen les bones paraules sempre a la boca. Els falta que les bones paraules es transformen en fets.

L'escrit dels Amics de la Cordà no deixa dubte:

Conforme es va quedar per majoria a la ultima junta el passat 7 d’abril, huí s’ha presentat per el resgistre d’entrada de l’Ajuntament el següent escrit:

ASSOCIACIÓ

D’AMICS I AMIGUES

DE LA CORDÀ D’ALAQUÀS.

Alaquàs, 14 d’abril de 2009.

Dª ISABEL MONDÉJAR

Regidora de Festes de

l’Ajuntament d’Alaquàs.

Senyora,

Motiva el present escrit la decisió unànime de la Junta Coordinadora d’aquesta Associació de manifestar expressament la queixa més enèrgica i els més sentits malestar i disgust pel desenvolupament de la reunió celebrada el dia 31 de març passat, a la que s’ens va convocar, tard, de presa, i mal, malgrat haver-la sol·licitada el dia 10 de novembre de l’any passat, i reclamar-la repetidament per via telefònica i per l’escrit del passat dia 23 de març.

La representació de l’Ajuntament va compareixer a la reunió sense haver preparat el contingut de la mateixa i es van entretenir en manifestacions descoordinades i contradictòries, lo que va provocar que no s’aprofondira en les qüestions que va plantejar aquesta Associació, que van ser alegrement qualificades per vosté de demagògiques i, en resum, tan sols es va treure en clar la possibilitat d’una nova reunió en passar les festes de Pasqua i Sant Vicent. A més, vosté va abandonar prompte la reunió donant la raó de que “tenía Pleno” i ens tenía que deixar.

Creiem que, després del temps en espera d’aquesta reunió, no per interés propi sino per les repercusions que la indefinició en que es troben encara moltes de les qüestions a decidir tenen per al festers d’aquest any que han de celebrar actes que comporten el dispar de coets, es una falta de respecte i de consideració el convocar la reunió el mateis dia i poc temps abans d’una sesió del Pleno de la Corporació Municipal i sense claredat en les seues posicions.

Li reclamem serietat i responsabilitat en el tractament dels temes que ens ocupen o, al menys, que es manifeste de manera clara la posició de l’Ajuntament d’Alaquàs. I esperem que, el més aviat posible, s’ens concrete la data de la propera reunió, amb el compromís de que aquesta siga efectiva, orientadora, i eficient.

Molt atentament.

PER LA JUNTA COORDINADORA.

José Mª Aguilar Ferrer, President.


Gràcies Amics de la Cordà per la vostra claredat en la narració dels fets. Continueu així i que la festa de tots i totes continue viva!