Notícies d'Alaquàs

07 d’octubre 2009

SUSPESA LA "PUJÀ" DEL CRIST

No és una notícia d'última hora. De fet es va produir el passat divendres, però no hem pogut posar-la fins ara. Els fets són que el dia 9 de setembre s'anucià la "Pujà" del Crist per al dia 2 d'octubre, el dilluns 28 els Amics de la Cordà pregunten a algú de l'Ajuntament com està el tema de la "Pujà" i els diuen que està tot clar, i el divendres 2 d'octubre no es pot fer la "Pujà" per qüestions de tràmits legals.

Està clar que els actes pirotècnics cada volta estan més reglamentats, i, això que s'ha fet "tota la vida" de quedar i tirar quatre coets s'ha acabat. Però també hauria d'estar clara la postura de l'Ajuntament (o d'aquells a qui se'ls preguntà), no pot ser que el dilluns siga blanc i el divendres siga negre.

Més informació el divendres 16 d'octubre, pròxima convocatòria de la "Pujà". Mentre podeu completar la informació amb el comentari de Manolo Cervera "Xuru" al blog de Vicent Forment.